Sodno tolmačenje delajo samo sodni tolmači

tolmacenje-3Ljudje vedno več hodimo v tujino in s tujino povezanih imamo posledično lahko tudi kakšen pravni zaplet. Dovolj je namreč že prometni prekršek, za katerega niti nismo vedeli, da je prekršek ali pa se znajdemo na zaslišanju pred sodnikom ali pa policijo in to tako hitro, da niti dojamemo ne. V kolikor tujec ne razume jezika, mu seveda pripada sodni tolmač za sodno tolmačenje govorjene besede in v tem primeru za tolmačenje niti ni treba nič plačati, saj so tolmači plačani iz državnega proračuna za opravljeno tolmačenje. V kolikor pa se vam zgodi, da vam ne morejo zagotoviti ustreznega tolmača, pa tudi obravnava ne more biti izpeljana in tega se zavedajte povsod, kamor greste.

Sodno tolmačenje opravljajo ustaljeni tolmači

Da lahko država prav na hitro zagotovi ustreznega tolmača, mora imeti pogodbene tolmače, ki so dosegljivi v praktično vsakem trenutku. Seveda mora imeti za vsak jezik več tolmačev, saj se lahko zgodi, da so tudi zasedeni in v primeru, da jih imajo več, je manjša verjetnost, da bodo morali obravnavo ali pa zaslišanje prestaviti samo zato, ker ne dobijo tolmača. Je pa več tolmačev predvsem za najbolj pogoste jezike, ki se prevajajo. Pri nas je to angleščina, nemščina, italijanščina, srbščina, hrvaščina, bosanščina in pa makedonščina, ostali jeziki pa se že manj prevajajo, zato tudi nimajo uradniki v bazi velikega števila tolmačev in se raje v naprej pozanimajo, kdaj ima tolmač za tolmačenje čas in za takrat razpišejo obravnavo.

Za sodno tolmačenje ni treba plačati

V kolikor niste spoznani za krivega in je bila obtožba na sodišču neutemeljena, niste dolžni nositi prav nobenih stroškov za tolmačenje, v nasprotnem primeru pa nosite vse stroške, ki so nastali v postopku. V primeru, da pa ni potrebno tolmačenje ampak prevod pisane besede, pa imate tako ali tako na voljo prosto izbiro, katerega tolmača boste izbrali in tako lahko stroške tudi zmanjšate, saj sodišče ne nalaga, kateremu tolmaču je treba dati besedilo v prevajanje.

This entry was posted in Razno and tagged . Bookmark the permalink.